تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

درنرم افزار 3Dsmax  اشیاء را برای ویرایش ونیز ثابت كردن وتغییرشكل دادن به Editable ها تبدیل می كنند در 3Dsmax یك شی كه جزء دسته ها standavd primitivies   می توان به Editable  های مختلف تبدیل ( convert ) نمود. انواع تبدیل ها به شرح زیر می باشد.

Editable mesh – Editable patch – Editabe ploygoh – Nurbs –– Editabe spline  كه هركدام را درجلسات بعدی به صورت كامل توضیح خواهم داد . دراین جلسه به توضیح مختصری دررابطه با Editabe mesh  می پردازم

Mesh   :

 به طور كلی Mesh  به معنی تور می باشد وسطح های تشكیل دهندة یك Object  كه به صورت مربع هستند را Mesh  می نامند.

 Convertیك Object :

زمانی كه درصحنه یك Object  ایجاد می نمایید به سه صورت می توانید آن را Convert  یا تبدیل كنید. یك راه این است كه در صحنه برروی شی انتخاب شده راست كلیك كرده ودرقسمت Convert to  گزینه Editable mesh  را انتخاب نمایید.

راه دیگر آن است كه به منوی Modify  بروید وبرروی نام شی انتخاب شده راست كلیك كرده وسپس آن را به Editable mesh  تبدیل نموده

 راه دیگری نیز وجود دارد به این صورت كه به منوی Utilities بروید وبروی دكمه Collapse كلیك نموده وشی انتخابی را به Editable mesh  تبدیل نمایید.

Editable messh پنج مولفه فرعی دارد كه درزیر توضیح خواهیم داد:

Vertex  : نقطه ، نوك

Edge : لبه

Face : سطح های سه گوش

Ploygon  : چند گوش ها

Element : یك عنصر از شی

دراینجا پارامترها وكلید های مربوط به گزینه Vertex  را توضیح خواهیم داد.

قسمت Selection

دراین قسمت همان طور كه ازنام آن پیداست برای انتخاب ومراحل انتخاب می باشد.

با فعال نمودن Vertex پارامترهای مختلفی روشن می شود درقسمت Selection این گزینه ها روشن است.

Ignore Back Facing  : به كمك این گزینه زمانی كه ما داریم یك قسمتی یا یك Vertex را انتخاب می كنیم Vertex  های پشتی انتخاب نمی شوند.

Show Normal   : به وسیله این گزینه زمان انتخاب یك Vertex نرمال آن نیز نشان داده می شود ( در رابطه با نرمال ها دو دروس قبل توضیحاتی را داده ایم )

گزینه vertex Hidde  های انتخابی را مخفی می سازد. وگزینه Unide All  تمام Vertex ها را نمایان می سازد .

به كمك Named Selectione  می توان ازگروه های انتخاب شده كپی هایی را برداشت.

قسمت Soft selection

به كمك این گزینه می توانید یك جاذبه دراطراف Vertex  انتخاب شده ایجاد نمایید وبه این ترتیب یك حركت وجابجای نرمی را داشته باشید.

 بازدن دكمهUse  soft selection  شما این قابلیت را فعال میكنید.

بعد ازفعال كردن چندگزینه روشن می شود كه درزیر آنها را توضیح خواهم داد.

گزینه Falloff  میزان میدان مغناطیسی دور Vertex  انتخابی را زیاد می كند.

گزینه Pihcn  میدان مغناطیسی را نیش گون و تیز می كند.

گزینه Bubble  میزان میدان مغناطیسی را هموار وتپه ای شكل می كند.

قسمت Edit geometry

دراین قسمت ابزار و وسایل ویرایش ( Edit ) شی را دارید.

گزینه Create  می تواند Vertex  خلق نماید وگزینه Pelete  نقاط ( Vertex ها ) را ازبین می برد.

به وسیله گزینه Attach  می توانید شی دیگر را به داخل این مجموعه وارد نمایید وجزء Element  این مجموعه نمایید.

به كمك كلید Detach  می توان نقاط انتخابی را ازمجموعه جدانمود وبه یك شی جدا ومستقل تبدیل نمود.

گزینه Chamrfer شی رابه صورت پخ دار می كند یا یك Vertex را به چند Vertex تبدیل می نماید.

گزینه Slice plane به كمك این گزینه می توان یك شی رابرش داد به دو صورت یكی به این شكل كه از هرجا كه شی را برید یك Seqment  یا Edqe  ایجاد می نماید یا شی رادرهرجای كه برش می دهد آن شی از آن قسمت به دونیم تبدیل می شود وهمچنین Plane  ایجاد شده میزان محدوده برش و زاویه آن را معیین می سازد . برای دونیم شده جدا شدن شی از گزینه Split  استفاده می شود . زمانی Slice plane را می زنید دكمه Slice  كه دركنار آن می باشد فعال می شود بازدن Slice شی بریده می شود.

قسمت Weld

دراین قسمت ما می توانیم نقاط را به یكدیگر جوش بدهیم ومتصل كنیم . با انتخاب چند Vertex وزدن گزینه Selected  نقاط به یكدیگر چسبیده ومتصل می شدند.

فیلد عددی كنار گزینه Selected میزان نیرویی می باشد كه نقاط را به یكدیگر نزدیك كرده وچسبانده ، بازدن دكمه Target  شما می توانید یك نقطه را به عنوان هدف داشته و Vertex را حركت دهید وبه هدف نزدیك كرده وبه آن نقطه جوش دهید. فیلد عددی كنار گزینه Target میزان نیرویی می باشد كه نقاط را به یكدیگر نزدیك و می كشاند.

گزینه Remove lsolated vertices

این گزینه Vertex  های جدا از شی مورد نظر درصحنه را پاك می كند وازبین می برد البته به غیر از نقاط انتخابی .

گزینه View ailgh

این گزینه Vertex های انتخابی را به نمای جاری ردیف و همتراز می كند.

گزینهGraid ailgh

این گزینه Vertex  های انتخابی را به مشبك های ( Graid) صفحه هم ردیف و هم تراز می كند.

Make planar

به كمك این گزینه Vertex های انتخاب شده را براساس جهت نرمال سطح ها هم ردیف وهم سطح می سازد.

گزینه Collapse

به كمك این گزینه تمام نقاط وانتخاب شده متلاشی می شوند وازبین رفته وبه یك نقطه واحد مركزی تبدیل می شوند.

 

نوشته شده توسط مهندس قاسمپور

 

 

 

قالب جدید سایت

انجمن معماری

بخش تبلیغات

مقالات معماري

آموزش نرم افزار :

 

 اتوکد  مقدماتی

اتوکد پیشرفته

اتوکد مولتی مدیا

3ds max مقدماتي

3ds max پيشرفته

3ds max Work Shop

 فتوشاپ

 مایا

PowerPoint

 

  بخش دانلود

تصاوير معماري

سايتهاي معماري

انجام پروژه ها

فروشگاه آنلاين

تماس با ما

 

 

 

انجام پروژه هاي :

- طراحي پلان و نقشه كشي

- سه بعدی سازی (مدل سازي) ساختمان

-  طراحي نماي ساختمان

-  طراحي داخلي و دكوراسيون داخلي

- برآورد هزينه ساخت ساختمان و هزينه هر بخش قبل از اجرا

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

لوگو سايت:
 
 

 

 

     

 

تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh

درنرم افزار 3Dsmax  اشیاء را برای ویرایش ونیز ثابت كردن وتغییرشكل دادن به Editable ها تبدیل می كنند در 3Dsmax یك شی كه جزء دسته ها standavd primitivies   می توان به Editable  های مختلف تبدیل ( convert ) نمود. انواع تبدیل ها به شرح زیر می باشد.

Editable mesh – Editable patch – Editabe ploygoh – Nurbs –– Editabe spline  كه هركدام را درجلسات بعدی به صورت كامل توضیح خواهم داد . دراین جلسه به توضیح مختصری دررابطه با Editabe mesh  می پردازم

Mesh   :

 به طور كلی Mesh  به معنی تور می باشد وسطح های تشكیل دهندة یك Object  كه به صورت مربع هستند را Mesh  می نامند.

 Convertیك Object :

زمانی كه درصحنه یك Object  ایجاد می نمایید به سه صورت می توانید آن را Convert  یا تبدیل كنید. یك راه این است كه در صحنه برروی شی انتخاب شده راست كلیك كرده ودرقسمت Convert to  گزینه Editable mesh  را انتخاب نمایید.

راه دیگر آن است كه به منوی Modify  بروید وبرروی نام شی انتخاب شده راست كلیك كرده وسپس آن را به Editable mesh  تبدیل نموده

 راه دیگری نیز وجود دارد به این صورت كه به منوی Utilities بروید وبروی دكمه Collapse كلیك نموده وشی انتخابی را به Editable mesh  تبدیل نمایید.

Editable messh پنج مولفه فرعی دارد كه درزیر توضیح خواهیم داد:

Vertex  : نقطه ، نوك

Edge : لبه

Face : سطح های سه گوش

Ploygon  : چند گوش ها

Element : یك عنصر از شی

دراینجا پارامترها وكلید های مربوط به گزینه Vertex  را توضیح خواهیم داد.

قسمت Selection

دراین قسمت همان طور كه ازنام آن پیداست برای انتخاب ومراحل انتخاب می باشد.

با فعال نمودن Vertex پارامترهای مختلفی روشن می شود درقسمت Selection این گزینه ها روشن است.

Ignore Back Facing  : به كمك این گزینه زمانی كه ما داریم یك قسمتی یا یك Vertex را انتخاب می كنیم Vertex  های پشتی انتخاب نمی شوند.

Show Normal   : به وسیله این گزینه زمان انتخاب یك Vertex نرمال آن نیز نشان داده می شود ( در رابطه با نرمال ها دو دروس قبل توضیحاتی را داده ایم )

گزینه vertex Hidde  های انتخابی را مخفی می سازد. وگزینه Unide All  تمام Vertex ها را نمایان می سازد .

به كمك Named Selectione  می توان ازگروه های انتخاب شده كپی هایی را برداشت.

قسمت Soft selection

به كمك این گزینه می توانید یك جاذبه دراطراف Vertex  انتخاب شده ایجاد نمایید وبه این ترتیب یك حركت وجابجای نرمی را داشته باشید.

 بازدن دكمهUse  soft selection  شما این قابلیت را فعال میكنید.

بعد ازفعال كردن چندگزینه روشن می شود كه درزیر آنها را توضیح خواهم داد.

گزینه Falloff  میزان میدان مغناطیسی دور Vertex  انتخابی را زیاد می كند.

گزینه Pihcn  میدان مغناطیسی را نیش گون و تیز می كند.

گزینه Bubble  میزان میدان مغناطیسی را هموار وتپه ای شكل می كند.

قسمت Edit geometry

دراین قسمت ابزار و وسایل ویرایش ( Edit ) شی را دارید.

گزینه Create  می تواند Vertex  خلق نماید وگزینه Pelete  نقاط ( Vertex ها ) را ازبین می برد.

به وسیله گزینه Attach  می توانید شی دیگر را به داخل این مجموعه وارد نمایید وجزء Element  این مجموعه نمایید.

به كمك كلید Detach  می توان نقاط انتخابی را ازمجموعه جدانمود وبه یك شی جدا ومستقل تبدیل نمود.

گزینه Chamrfer شی رابه صورت پخ دار می كند یا یك Vertex را به چند Vertex تبدیل می نماید.

گزینه Slice plane به كمك این گزینه می توان یك شی رابرش داد به دو صورت یكی به این شكل كه از هرجا كه شی را برید یك Seqment  یا Edqe  ایجاد می نماید یا شی رادرهرجای كه برش می دهد آن شی از آن قسمت به دونیم تبدیل می شود وهمچنین Plane  ایجاد شده میزان محدوده برش و زاویه آن را معیین می سازد . برای دونیم شده جدا شدن شی از گزینه Split  استفاده می شود . زمانی Slice plane را می زنید دكمه Slice  كه دركنار آن می باشد فعال می شود بازدن Slice شی بریده می شود.

قسمت Weld

دراین قسمت ما می توانیم نقاط را به یكدیگر جوش بدهیم ومتصل كنیم . با انتخاب چند Vertex وزدن گزینه Selected  نقاط به یكدیگر چسبیده ومتصل می شدند.

فیلد عددی كنار گزینه Selected میزان نیرویی می باشد كه نقاط را به یكدیگر نزدیك كرده وچسبانده ، بازدن دكمه Target  شما می توانید یك نقطه را به عنوان هدف داشته و Vertex را حركت دهید وبه هدف نزدیك كرده وبه آن نقطه جوش دهید. فیلد عددی كنار گزینه Target میزان نیرویی می باشد كه نقاط را به یكدیگر نزدیك و می كشاند.

گزینه Remove lsolated vertices

این گزینه Vertex  های جدا از شی مورد نظر درصحنه را پاك می كند وازبین می برد البته به غیر از نقاط انتخابی .

گزینه View ailgh

این گزینه Vertex های انتخابی را به نمای جاری ردیف و همتراز می كند.

گزینهGraid ailgh

این گزینه Vertex  های انتخابی را به مشبك های ( Graid) صفحه هم ردیف و هم تراز می كند.

Make planar

به كمك این گزینه Vertex های انتخاب شده را براساس جهت نرمال سطح ها هم ردیف وهم سطح می سازد.

گزینه Collapse

به كمك این گزینه تمام نقاط وانتخاب شده متلاشی می شوند وازبین رفته وبه یك نقطه واحد مركزی تبدیل می شوند.

 

نوشته شده توسط مهندس قاسمپور

خواندن 1847 بار آخرین بار تغییر یافته جمعه, 18 ارديبهشت 1394 14:47

لطفاً این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه

تماس با ما

  • قاسمپور 0060167933913
  • greatmemar@yahoo.com
  • فرم تماس با ما
  • آیدی یاهو: greatmemar آیدی اسکایپ: greatmemar8570