فصل دوم: توسعه دادن يك فايل ارائه

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

حالت هاي مختلف نماي ارائه :

نماي معمولي (Normal) :در نماي معمولي، نمايشي از اسلايد قابل مشاهده است. در زير آن،
منطقه اي براي افزودن يادداشت هاي سخنران و در سمت چپ آن، نمايشي از فايل ارائه به صورت نماي چكيده مطالب قرار دارد. نماي معمولي، متنوع ترين نماي ارائه براي ويرايش و انجام تغييرات لازم است.

 

نماي چكيده مطالب

اين نما براي ايجاد چكيده مطالب، يا به منظور مرور فايل هاي ارائه پيچيده كه توسط شخص ديگري ايجاد شده است مفيد مي باشد.

 

نماي اسلايد (Slide View)

اسلايد را بدون هر گونه يادداشت يا چكيده مطلب، نمايش مي دهد. اين نما براي افزودن اطلاعات به فايل ارائه موجود بكار مي رود.

 

نماي مرتب كننده اسلايد (Slide Sorter) :

در اين نما، مي توانيم همه اسلايدها را در صفحه نمايش ببينيم. در اين نما مي توانيم از روش كشيدن و رها كردن، براي مرتب سازي دوباره اسلايدها استفاده كنيم.

نماي نمايش اسلايد (Slide Show)

فايل ارائه را همان گونه كه روي صفحه نمايش كامپيوتر ظاهر خواهد شد، نشان مي دهد. اين موضوع به شما امكان مي دهد كه فايل ارائه را در همان قالبي كه مايليد آن را به بينندگان عرضه كنيد، مشاهده نماييد.

 

تغيير حالت هاي مختلف نماي فايل ارائه

درست در بالاي نوار وضعيت ويندوز، در پايين و سمت چپ صفحه نمايش، فايل ارائه PowerPoint كه روي آن كار مي كنيد، مورد استفاده قرار مي گيرد. به سادگي، روي آيكن مورد نظر كليك كنيد.

نماهاي موجود عبارتند از:

1.    نماي معمولي

2.    نماي چكيده مطالب

3.   نماي اسلايد

4.    نماي مرتب كننده اسلايد

5.   نماي نمايش اسلايد

اسلايدها :

اضافه كردن يك اسلايد جديد با استفاده از آيكن New Slide

§    بر روي آيكن New Slide كليك كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

§   صفحه آرائي اسلايد مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

§    براي تاييد انتخاب كليد Ok را كليك كنيد.

تغيير صفحه آرائي يك اسلايد :

§   اسلايد داخل فايل ارائه را كه مي خواهيد صفحه آرايي آن تغيير يابد، نشان دهيد.

§   بر روي اسلايد مورد نظر كليك راست كرده و از منوي ميانبر باز شده، فرمان Slide Layout را انتخاب نماييد.

 

§    كادر محاوره اي Slide Layout باز مي شود. صفحه آرايي اسلايد مورد نظر را انتخاب كرده و بر روي دكمه Apply كليك كنيد.

تغيير پس زمينه

§    روي منوي بازشو Format كليك كرده و سپس فرمان Background را انتخاب كنيد.

§    يك كادر محاوره اي ظاهر مي شود كه مي توان از آن، رنگ دلخواه را انتخاب نمود.

§    روي دكمه Apply كليك كنيد تا رنگ پس زمينه انتخابي، در اسلايد انتخاب شده بكار رود.

 

     براي اعمال رنگ زمينه مورد نظر به تمام اسلايدهاي داخل فايل ارائه، دكمه Apply to All را كليك كنيد.

تغيير همزمان رنگ پس زمينه چندين اسلايد باهم انتخاب شده :

براي مثال شما تعدادي اسلايد داريد ولي مي خواهيد رنگ زمينه برخي از آنها را تغيير دهيد. براي اين كار :

§    اسلايدهايي را كه مي خواهيد رنگ آنها عوض شود را انتخاب كنيد.

§    روي آيكن Slide Sorter View در پايين و سمت چپ صفحه نمايش كليك كرده و روي اولين اسلايد مورد نظر كليك نماييد.

§   در حالي كه كليد Ctrl را پايين نگه داشته ايد، روي اسلايدهاي ديگري كه مي خواهيد انتخاب شوند، كليك كنيد.

§  بعد از آنكه همه اسلايدهاي مورد نظرتان را انتخاب كرديد، از منوي بازشو Format، فرمان Background را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

§   رنگ مورد نظر خود را انتخاب كرده و براي اعمال رنگ پس زمينه به اسلايدهاي انتخابي، روي دكمه Apply كليك كنيد.

استفاده از الگوهاي طراحي

اعمال يك الگوي طراحي :

v     فايل ارائه اي را كه مي خواهيد يك الگوي طراحي در آن اعمال شود، نمايش دهيد.

v    از منوي بازشو Format، فرمان Apply Template Design را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

v  الگوي طراحي دلخواه را انتخاب كنيد. يك نمايش ديداري از طراحي مورد نظر، در سمت راست كادر محاوره اي نمايش داده مي شود.

v    روي دكمه Apply كليك كنيد.

تغيير الگوي طراحي :

v    فايل ارائه اي را كه مي خواهيد الگوي طراحي متفاوتي در آن بكار رود، انتخاب كنيد.

v    از منوي بازشو Format، فرمان Apply Template Design را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

v   الگوي طراحي دلخواه را انتخاب نماييد. يك نمايش ديداري از طراحي مورد نظر، در سمت راست كادر محاوره اي نمايش داده مي شود.

v    روي دكمه Apply كليك كنيد.

اسلايد اصلي :

v    اسلايدهاي اصلي، در واقع الگوهايي هستند كه براي بوجود آوردن يك فايل ارائه جديد بكار مي روند.

v   روي منوي بازشو File كليك نموده و فرمان New را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

v   براي مثال، برگه General با الگوي پيش فرض Blank Presentation نمايش داده مي شود. هر چند اگر به دنبال برگه هاي ديگري مانند Presentations و يا Presentation Designs باشيد، الگوهاي ديگري را مشاهده مي كنيد. اين الگوها به عنوان فايل هاي منحصر به فرد با پسوند .POT نگهداري مي شوند.

شما مي توانيد از الگوهاي موجود در PowerPoint استفاده نماييد و يا اينكه الگوهاي جديدي بسازيد.

اساس هر فايل ارائه اي كه ايجاد مي كنيد، الگوي موجود است. معمولا الگوي پيش فرض، Blank Presentation مي باشد. اين الگوست كه رنگ زمينه و تصاوير گرافيكي كه در فايل ارائه بكار برده مي شوند و همچنين موقعيت متن و قالب بندي متن را مشخص مي كند. هر فايل الگو شامل آيتم هايي است كه "Masters" ناميده مي شوند و نوع قالب بندي نماهاي مختلف را تعيين مي كنند. در الگو، Slide Master، Outline Master، Notes Master و Handouts Master را داريد.

ايده اسلايد اصلي آن است كه به شما كمك مي كند تا نگاهي منسجم و هماهنگ به كل فايل هاي ارائه كه ايجاد مي كنيد، داشته باشيد. هر چند مي توانيد تنظيمات اصلي را براي يك اسلايد خاص، لغو كنيد يا تنظيمات اصلي را همانگونه كه براي فايل ارائه خاصي بكار گرفته ايد، سفارشي نماييد.

درج و پاك كردن عكس، تصاوير و يا شكل هاي رسم شده :

درج عكس :

§    فايل ارائه مورد نظر را باز كنيد.

§    از منوي بازشو View، فرمان Master و از زيرمنوي باز شده، فرمان Slide Master را انتخاب كنيد تا اسلايد اصلي مربوط به آن فايل ارائه، نمايش داده شود.

§    در نوار ابزار Drawing، روي آيكن Insert Clip Art كليك كرده و يكي از گروه هاي طرح را انتخاب كنيد. سپس يكي از آيتم هاي Clip Art را انتخاب و آن را درج كنيد.

§    زماني كه تصوير گرافيكي مورد نياز را درج كرديد. آنرا در موقعيت مناسب قرار داده و بر اساس نياز آن را تغيير دهيد. با كليك كردن روي آيكن Normal View كه در سمت چپ پايين صفحه نمايش PowerPoint قرار دارد، مي توانيد به نماي معمولي اسلايد برگرديد.

درج يك تصوير از يك فايل به درون اسلايد اصلي :

§    فايل ارائه مورد نظر را باز كنيد.

§    از منوي بازشو View، فرمان Master و از زيرمنوي باز شده، فرمان Slide Master را انتخاب كنيد تا اسلايد اصلي مربوط به آن فايل ارائه، نمايش داده شود.

§   روي منوي بازشو Insert كليك كرده و فرمان Picture را انتخاب كنيد و از زيرمنوي نشان داده شده، گزينه From File را انتخاب نماييد. در صورت لزوم، ديسك سخت را مرور كنيد تا فايل تصويري دلخواه، نشان داده شود.

§    تصوير مورد نظر را انتخاب و دكمه Insert را فشار دهيد.

§    بعد از درج تصوير گرافيكي مورد نظر، اندازه و موقعيت آن را تنظيم نماييد. مي توانيد با كليك كردن روي آيكن Normal View در پايين و سمت چپ صفحه نمايش PowerPoint، به نماي معمولي برگرديد.

درج يك شكل رسم شده :

§    فايل ارائه مورد نظر را باز كنيد.

§   از منوي بازشو View، فرمان Master و از زيرمنوي باز شده، فرمان Slide Master را انتخاب كنيد تا اسلايد اصلي مربوط به آن فايل ارائه، نمايش داده شود.

§    نوار ابزار Drawing را فعال كرده و سپس يك تصوير طراحي شده را ايجاد نماييد. براي مثال از يك AutoShapes استفاده نماييد.

§    وقتي تصوير گرافيكي درج شد، موقعيت و اندازه آن را تنظيم كنيد. مي توانيد با كليك كردن روي آيكن Normal View در پايين و سمت چپ صفحه نمايش PowerPoint، به نماي معمولي برگرديد.

پاك كردن يك تصوير گرافيكي :

§   فايل ارائه مورد نظر را باز كنيد.

§    از منوي بازشو View، فرمان Master و از زيرمنوي باز شده، فرمان Slide Master را انتخاب كنيد تا اسلايد اصلي مربوط به آن فايل ارائه، نمايش داده شود.

§    با كليك كردن روي تصويري كه مي خواهيد پاك شود، آن را انتخاب كنيد.

§    كليد Del را فشار دهيد.

افزودن متن پاصفحه به اسلايدها :

§    فايل ارائه اي را كه مي خواهيد به آن پاصفحه و يا سرصفحه اضافه شود انتخاب نماييد.

§     بر روي منوي بازشو View كليك كرده و سپس فرمان Header and Footer را انتخاب نماييد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

§    در صورت لزوم، برگه Slide را انتخاب كنيد.

§    در قسمت پايين كادر، متن مورد نظر را كه مي خواهيد در پايين صفحه درج شود تايپ كنيد.

§    يا روي دكمه Apply كليك كنيد تا پاصفحه يا سرصفحه، در اسلايد جاري اضافه شود و يا در صورتي كه مي خواهيد سرصفحه يا پاصفحه به تمامي اسلايدهاي يك فايل ارائه اضافه شود، دكمه Apply to All را كليك كنيد.

 

اعمال شماره گذاري خودكار و تاريخ

§    فايل ارائه اي را كه مي خواهيد به آن شماره و تاريخ اضافه كنيد به طوري كه اين اطلاعات به صورت خودكار بهنگام شوند، روي صفحه نمايش بياوريد.

§    بر روي منوي بازشو View كليك كرده و سپس فرمان Header and Footer را انتخاب نماييد تا كادر محاوره اي آن باز شود. در صورت لزوم برگه Slide را انتخاب كنيد.

§   براي اعمال شماره گذاري اسلايد به طور خودكار، دكمه Slide Number را در كادر محاوره اي كليك كنيد.  <!--i

§   براي اعمال تاريخ گذاري بهنگام روي اسلايد به طور خودكار، ابتدا گزينه Date and Time و سپس گزينه Update Automatically را انتخاب نماييد.

§    در آخر، روي دكمه Apply to All كليك كنيد تا سرصفحه يا پاصفحه تنظيم شده، در تمامي اسلايدهاي فايل ارائه اعمال شوند.

 

تهيه مطالب : امیر نقیلی - بهارک عباسی  

ict.tbzmed.ac.ir

خواندن 2035 بار

لطفاً این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه

تماس با ما

  • قاسمپور 0060167933913
  • greatmemar@yahoo.com
  • فرم تماس با ما
  • آیدی یاهو: greatmemar آیدی اسکایپ: greatmemar8570