فصل سوم:متن و تصویر

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

وارد كردن متن و قالب بندي آن :

اضافه كردن متن به اسلايد در نماي استاندارد

§    روي آيكن نماي Normal در سمت چپ پايين صفحه نمايش كليك كنيد.  

§     آرايش صفحه شبيه شكل زير مي شود.

 

§    روي محلي كه از اسلايد كه مي خواهيد متن به آن اضافه شود، كليك كنيد تا مطابق شكل، يك كادر متني باز شود.

§    متن مورد نظر را تايپ كنيد.

 

اضافه كردن متن به اسلايد در نماي چكيده مطالب

§    روي آيكن Outline View، در سمت چپ پايين نمايش صفحه كليك كنيد.

 

در صورت لزوم، مي توانيد متني را كه در قسمت چپ كادر محاوره اي نشان داده شده است به طرف پايين حركت دهيد. مي توانيد متن جديدي وارد كنيد يا متن موجود را ويرايش نماييد، درست به همان روشي كه متن را در برنامه واژه پرداز وارد مي كنيد، يعني در جايي كه مي خواهيد متن وارد شود كليك كرده و تايپ متن را آغاز نماييد.

ويرايش محتويات اسلايد و محتويات صفحات يادداشت :

ويرايش محتويات اسلايد :

§     از همان روش ويرايش كردن كه در يك واژه پرداز بكار مي رود، استفاده كنيد.

درج كردن متن :

§    در محلي كه مي خواهيد متن را وارد كنيد، كليك كرده و سپس متن مورد نظر را تايپ نماييد.

نوشتن (Overwrite) بر روي متن موجود :

§    متني را كه مي خواهيد متن جديد جايگزين آن شود، انتخاب كرده و سپس متن جديد را تايپ نماييد. متن جديد جايگزين متن قبلي مي شود.

ويرايش متن درون صفحه هاي يادداشت

همانند روش بالا عمل نموده و متن يادداشت ها را كه در زير اسلايد نمايش داده شده اند، در نماي Normal ويرايش نماييد.

تغيير ظاهر متن :

تغيير نوع فونت متن انتخاب شده :

§     متني را كه مي خواهيد فونت آن تغيير يابد، انتخاب نماييد.

§     در نوار ابزار Formatting، روي فلش رو به پايين كنار فيلد Font كليك كنيد.

§     از فهرست نمايش داده شده، فونت جديد را انتخاب نماييد.

 

تغيير اندازه فونت :

§    متني را كه مي خواهيد اندازه فونت آن تغيير كند، انتخاب نموده يا محل درج متن را در جايي كه مي خواهيد متن با اندازه جديد وارد شود، مشخص كنيد.

§    اندازه فونت مورد نظر را در فيلد Font Size از نوار ابزار Formatting وارد نماييد.

§    همچنين مي توانيد از آيكن هاي Increase Font Size و يا Decrease Font Size در نوار ابزار استفاده كنيد.   

اعمال قالب بندي با استفاده از حروف ضخيم، مورب و يا زير خط دار :

§   متني را كه مي خواهيد قالب بندي كنيد، انتخاب كنيد.

§  براي تغيير سبك فونت، روي آيكن هاي Bold، Italic، Underline و يا Shadow در نوار ابزار Formatting كليك كنيد.    

اعمال تغييرات حالت حروف در متن :

§    متني را كه مي خواهيد حالت حروف آن تغيير يابد انتخاب نماييد.

§   روي منوي بازشو Format كليك كرده و فرمان Change Case را انتخاب نماييد.

§   از كادر محاوره اي نمايش داده شده، گزينه لازم را انتخاب كرده و سپس روي دكمه Ok كليك كنيد.

 

استفاده از رنگهاي مختلف در متن :

§    متني را كه مي خواهيد رنگ آن تغيير يابد انتخاب نماييد.

§    از نوار ابزار Drawing، روي فلش رو به پايين در كنار آيكن Font Color كليك كنيد.

 

§    رنگ مورد نظر را انتخاب نماييد.

§    براي ديدن رنگهاي بيشتر، مي توان از فرمان More Font Color استفاده كرد. بدين ترتيب امكان انتخاب رنگهاي بيشتري را داريد و يا مي توانيد رنگ مورد نظر را خود تعريف كنيد.  

سايه دار كردن متن :

§    متن مورد نظر را كه مي خواهيد جلوه سايه دار پيدا كند، انتخاب كنيد.

§     در نوار ابزار Formatting، روي آيكن Shadow كليك نماييد.   

تراز كردن متن :

آيكن هاي ترازبندي بسياري در نوار ابزار وجود دارند و شما مي توانيد يكي را انتخاب نماييد.    

 * پاراگراف را به وسط صفحه انتقال مي دهد.

 * پاراگراف را به سمت راست صفحه انتقال مي دهد.

 * پاراگراف را به سمت چپ صفحه انتقال مي دهد.

§    براي تغيير ترازبندي يك پاراگراف، ابتدا آنرا انتخاب نماييد. سپس از منوي Format فرمان Alignment را انتخاب كنيد. يك زيرمنو با چندين گزينه نمايش داده مي شود.

§   گزينه مورد نظر را انتخاب كنيد.

قرار دادن متن بين بالا و پايين كادر :

به طور پيش فرض و خودكار، كادرهاي متني طوري كشيده شده و تغيير اندازه مي دهند كه متن تايپ شده را در خود جاي دهند. با اين حال، اگر بخواهيد قالب متن طوري باشد كه به صورت عمودي در وسط قرار گيرد، يعني بين بالا و پايين كادر باشد، به روش زير عمل كنيد:

§   روي كادر متني مورد نظر كليك نماييد تا انتخاب شود.

§   روي كادر متني كليك راست كرده تا يك منوي ميانبر ظاهر شود. از منوي ظاهر شده فرمان Format Text Box را انتخاب نماييد.

§    كادر محاوره اي Format Text Box نمايش داده مي شود.

§    برگه Text Box را انتخاب كنيد.

§  از قسمت Text Anchor Point در كادر محاوره اي، از فلش بازشو استفاده نماييد تا بتوانيد گزينه Middle Centered را انتخاب كنيد.

تغيير دادن فضاي بين خط ها و پاراگراف ها :

§    فاصله گذاري بين خطوط، يعني مقدار فاصله اي كه بين خطوط متن و يا بين پاراگراف ها قرار دارد.

§    براي تغيير فاصله گذاري، متن يا پاراگراف مورد نظر را انتخاب كنيد.

§    از منوي Format گزينه Line Spacing را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود. براي تنظيم پاراگراف ها از After Paragraph و Before Paragraph استفاده كنيد و براي تنظيم خطوط و سطرها از Line Spacing  استفاده نماييد.

§    براي مشاهده اثر فاصله گذاري جديد مي توانيد در قسمت Preview آنرا مشاهده كنيد.

 

تغيير سبك بالت ها و شماره ها

اضافه كردن بالت به متن :

§    متن مورد نظر را انتخاب كرده و سپس از نوار ابزار Formatting، آيكن Bullets را كليك كنيد.

§    يا از منوي Format گزينه Bullet and Numbering را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

§    حالت مورد نظر را انتخاب كرده و Ok را فشار دهيد.

 

انتخاب قالب شماره گذاري متناوب

§    متن مورد نظر را انتخاب كنيد.

§   از منوي Format گزينه Bullet and Numbering را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

§   سپس برگه Numbered را انتخاب كرده و پس از اينكه قالب شماره گذاري مورد نظر را انتخاب كرديد روي دكمه Ok كليك كنيد.

 

استفاده از دستور Undo و Redo :

بر روي آيكن Undo كليك كنيد. (باعث لغو آخرين دستور مي شود)

   * بر روي آيكن Redo كليك نماييد. (باعث اجراي مجدد فعاليت قبلي مي گردد)

عكس ها و تصاوير

درج يك عكس درون يك اسلايد :

§    از نوار ابزار Drawing، آيكن  Insert Clip Artرا انتخاب كنيد.

§   يا از منوي View گزينه Toolbars را انتخاب كنيد و از فهرست نمايش داده شده گزينه Drawing را انتخاب كنيد.

ممكن است يك كادر محاوره اي كوچك كه نشانگر وجود Clip Art هاي بيشتري در CD-ROM مربوط به ديسك نصب Microsoft Office است، ظاهر شود. اگر اين كادر اطلاع دهنده را مشاهده كرديد، براي ادامه كار، روي دكمه Ok را بزنيد.

 

§    مجموعه اي از Clip Art ها نمايش داده مي شود. با استفاده از نوار پيمايش، مي توانيد در ميان Clip Art ها گروه مورد نياز را جستجو كرده و انتخاب كنيد. بر روي هر كدام كه كليك كنيد در داخل متن ظاهر مي شود.

§  در كادر محاوره اي باز شده Clip Art مي توانيد نام مورد نظر براي جستجو را در داخل كادر Search for بنويسيد و كليد Enter يا Go را بزنيد.

 

درج يك تصوير در اسلايد :

§    اسلايدي از فايل ارائه را روي صفحه، نمايش دهيد.

§    از منوي بازشو Insert، فرمان Picture و از زير منوي آن گزينه From File را انتخاب كنيد.

§   در صورت لزوم به پوشه يا درايو مورد نظر كه در آنجا عكس يا تصويري داريد برويد. در اين صورت مي توانيد با انتخاب يك تصوير در سمت راست و روبروي آن يك پيش نمايش از عكس مورد نظر را ببينيد.

§    پس از انتخاب فايل مورد نظر دكمه Insert را فشار دهيد.

Å اگر روي فلش رو به پايين در قسمت File of type كليك كنيد فهرستي از انواع فايلهايي را كه مي توانيد در فايل ارائه درج كنيد، نمايش داده مي شود.

 

نسخه برداري، انتقال و حذف

فرمان Copy

حافظه موقت، محلي از حافظه است كه شما مي توانيد براي مدت زمان كوتاهي يك كپي از متن يا يك برش از تصويري را در آن ذخيره كنيد.

§   موضوعي را كه مي خواهيد به داخل حافظه موقت رفته و براي مدت كوتاهي نگه داشته شود (كپي شود) را انتخاب كنيد.

§    از منوي Edit فرمان Copy را انتخاب كنيد.

§    يا از تركيب كليدهاي Ctrl+C استفاده كنيد.

§   يا از آيكن Copy () در نوار ابزار Standard استفاده نماييد.

كپي چند آيتم به حافظه موقت

از نسخه Microsoft Office 2000 به بعد، اين امكان به وجود آمده كه تا 12 موضوع و آيتم را مي توانيد در حافظه موقت ثبت كنيد. وقتي كه 12 آيتم را كپي كرديد، پيغامي ظاهر مي شود كه همه آيتمهاي كپي شده را نشان مي دهد و شما مي توانيد براحتي هر كدام را كه خواستيد انتخاب كنيد.

فرمان Paste

اين فرمان به شما امكان مي دهد تا محتواي حافظه موقت را به محل ديگري از سند يا سند ديگر كپي كنيد.

§    متن مورد نظر را كه مي خواهيد كپي ياد شده يا برش بخورد، انتخاب نماييد.

§    از فرمان هاي Cut يا Copy براي قرار دادن داده ها در حافظه موقت استفاده كنيد.

§    سپس از منوي Edit فرمان Paste را انتخاب نماييد.

§    يا از تركيب كليدهاي Ctrl+V را فشار دهيد.

§   يا از آيكن Paste () از نوار ابزار Standard استفاده كنيد.

كپي كردن به وسيله كشيدن و رها كردن

§   متن مورد نظر را انتخاب كنيد و سپس اشاره گر ماوس را در جايي از متن انتخاب شده قرار دهيد.

§  كليد Ctrl را پايين نگه داشته و بعد دكمه سمت چپ ماوس را فشار دهيد. اشاره گر ماوس به شكل يك فلش، همراه با يك محل درج نقطه چين شده داخل كادر، تبديل مي شود.

§   اشاره گر ماوس را به محل جديد مورد نظر ببريد. دكمه ماوس و كليد Ctrl را رها كنيد تا متن به مكان جديد منتقل شود.

كپي كردن به وسيله برش دادن و حذف كردن تصويرها

شما مي توانيد تصويرها را تقريبا به همان روشي كه در مورد متن ها ذكر شد كپي كرده و نقل مكان داده و يا پاك كنيد كه با استفاده از فرمان هاي Cut، Copy و Paste مي باشد.

كپي كردن يك اسلايد از مكاني به مكان ديگر در داخل فايل ارائه

§   بر روي آيكن Slide Sorter View در گوشه سمت چپ و پايين صفحه كليك كنيد.

§   اسلايدي كه مي خواهيد آنرا كپي كنيد، انتخاب كنيد.

§   كليدهاي Ctrl+C را فشار دهيد تا اسلايد به حافظه موقت كپي شود.

§   بين دو اسلايدي كه مي خواهيد اسلايد مورد نظر كپي شود كليك كنيد. (يك خط عمودي باريك، محل درج را براي شما نشانه گذاري مي كند)

§   كليدهاي Ctrl+V را فشار دهيد تا اسلايدهاي كپي شده چسبانده شوند.

انتقال متن، عكس يا تصاوير

فرمان Cut اين امكان را به شما مي دهد كه متنها ، تصاوير، جدولها و ... را از يك سند نقل مكان داده و در حافظه موقت ذخيره كنيد. فقط توجه كنيد كه بر خلاف فرمان Copy، فرمان Cut باعث مي شود كه آيتم انتخاب شده از سند حذف شود، ولي در صورت نياز با استفاده از فرمان Undo آيتم مورد نظر را مي توانيد برگردانيد.

§    آيتم مورد نظر را كه مي خواهيد برش داده شود، انتخاب كنيد.

§    از منوي Edit فرمان Cut را انتخاب كنيد.

§    يا از تركيب كليدهاي Ctrl+X استفاده كنيد.

§   يا روي دكمه Cut () از نوار ابزار Standard كليك كنيد.

انتقال متن با استفاده از روش كشيدن و رها كردن، بدون ذخيره كردن آن در حافظه موقت

§   متن مورد نظر را كه مي خواهيد نقل مكان داده شود، انتخاب كنيد. اشاره گر ماوس را در جايي از متن انتخاب شده قرار داده و سپس دكمه سمت چپ ماوس را پايين نگه داريد. اشاره گر ماوس، به يك فلش همراه با يك محل درج نقطه چين در كادر محاوره اي تبديل مي شود.

§    براي انتقال متن، اشاره گر ماوس را كشيده و در مكان جديد رها كنيد.

تغيير اندازه عكس ها و تصويرها

§    موضوع مورد نظر را با يكبار كليك روي آن انتخاب كنيد.

§    اشاره گر ماوس را به يك گوشه از آيتم ببريد تا يك فلش دو سر با زاويه 45 درجه تبديل شود.

§    دكمه ماوس را فشار داده و آنرا بكشيد تا تصوير داخل اسلايد تغيير اندازه دهد سپس ماوس را رها كنيد.

حذف متن، عكسها و تصاوير

متن يا تصوير يا عكسي را كه مي خواهيد حذف شود انتخاب كنيد و بعد دكمه Del را بزنيد.

تهيه مطالب : امیر نقیلی - بهارک عباسی  

ict.tbzmed.ac.ir

خواندن 2651 بار

لطفاً این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه

تماس با ما

  • قاسمپور 0060167933913
  • greatmemar@yahoo.com
  • فرم تماس با ما
  • آیدی یاهو: greatmemar آیدی اسکایپ: greatmemar8570