فصل ششم: آماده سازي خروجي ها

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

تنظيم كردن قالب اسلايد

§    از منوي File، گزينه Page Setup را انتخاب نماييد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

§   در قسمت Slides Sized For بر روي فلش رو به پايين سمت راست كليك كنيد و اندازه كاغذ مورد نظر را  انتخاب نماييد.

ü   اگر مي خواهيد شماره گذاري اسلايدها با عددي به جز شماره 1 شروع شود، در كادر Number Slides From يك عدد جديد وارد كنيد.

ü   در قسمت Orientation موقعيت اسلايدها را در كادر Slides مشخص نماييد كه مي توانند به صورت عمودي (Portrait) يا (Landscape) افقي باشند.

§   در قسمت Notes و Handouts & Outline موقعيت يادداشتها، بروشورها و چكيده مطالب را مي توانيد انتخاب نماييد.

§    براي اعمال تغييرات هم روي Ok كليك نماييد.

استفاده از غلط ياب املايي

§    از نوار ابزار استاندارد روي آيكن Spelling كليك نماييد. برنامه PowerPoint شروع به كنترل املايي متن مي نمايد. اگر به يك كلمه ناشناس برخورد نمايد، كادر محاوره اي Spelling ظاهر مي شود.

*   در مثال بالا، برنامه تشخيص داده است كه املاي كلمه «Thiis» اشتباه است. بنابراين كلمه نادرست در كادر Not In Dictionary نمايش داده مي شود. بعد در كادر Change To يك كلمه جايگزين پيشنهاد شده و در كادر Suggestions، جايگزينهاي بعدي آورده شده است.

*   در قسمت راست كادر گزينه هاي زير قرار دارد كه مي توانيد يكي را انتخاب نماييد:

*   Ignore : كلمه را در نظر نمي گيرد و از آن مي گذرد.

*    Ignore All : تمام موارد رخدادهاي بعدي آن كلمه را در سند ناديده
مي گيرد.

*   Change : كلمه پيدا شده را به كلمه پيشنهاد شده در كادر Change To تبديل مي كند. شما مي توانيد يكي از كلمه هاي جايگزين درون كادر Suggestions را انتخاب نماييد.

*   Change All : تمام رخدادهاي بعدي كلمه را در سند، با كلمه اي كه انتخاب كرده ايد، جايگزين مي كند.

*   Add : كلمه را به لغت نامه سفارشي اضافه مي كند.

*   Suggest : كلمات جايگزين ديگري را پيشنهاد مي دهد.

*  بعد از اتمام كار غلط يابي املايي، برنامه پيغام اتمام عمليات غلط يابي را نشان مي دهد. براي خروج از حالت غلط يابي املايي، دكمه Close را انتخاب نماييد.

اضافه كردن يادداشت به فايل ارائه يك اسلايد

*    فايل ارائه بايد به صورت Normal View باشد.

*   در اين صورت قسمتي به صورت زير خواهيد ديد. اين قسمت در سمت چپ صفحه قرار دارد و به شما امكان مي دهد كه روي Click to Add Notes كليك كرده و شروع به نوشتن نماييد.

 

چاپ كردن

چاپ تمامي فايل ارائه

*   در نوار ابزار استاندارد روي آيكن Print كليك كنيد.   

چاپ اسلايد جاري

*   ابتدا از نوار ابزار استاندارد، منوي بازشو File را انتخاب و روي گزينه Print كليك كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

*   از قسمت Print range كادر محاوره اي، دكمه Current Slide را انتخاب كنيد.

چاپ اسلايدهاي خاص

*   منوي بازشو File را باز كرده و گزينه Print را انتخاب كنيد.

*   از كادر محاوره اي باز شده در قسمت Print range دكمه Slide را انتخاب كرده و شماره اسلايد مورد نظر را در جلو آن بنويسيد. به مثال زير توجه فرماييد.

*   بقيه انتخابهاي مورد نياز را انتخاب كرده و Ok را بزنيد.

 

*  براي چاپ چندين كپي از قسمت Copies جلوي كادر Number of Copies تعداد كپي مورد نياز خود را انتخاب كنيد.

چاپ كردن بروشورها

*    از منوي بازشو File، فرمان Print را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

*   روي فلش رو به پايين سمت راست قسمت Print What كليك نماييد تا زيرمنوي آن باز شود.

*   گزينه Handouts را انتخاب نماييد.

 

*   تعداد اسلايد در هر صفحه، و يكي از دو گزينه Horizontally يا Vertically را انتخاب نماييد تا حالت افقي يا عمودي بودن چاپ، مشخص شود.

*    بعلاوه مي توانيد به دلخواه كادر Scale to Fit Page را انتخاب نماييد.

*   مي توانيد در قسمت Number of Copies از كادر محاوره اي، تعداد مورد نظر نسخه هاي چاپ را مشخص نماييد.

*    براي شروع چاپ Ok را كليك كنيد.

*    چاپ يادداشت ها يا چكيده مطالب

*    از منوي بازشو File، فرمان Print را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

*    روي فلش رو به پايين سمت راست قسمت Print What كليك نماييد تا زيرمنوي آن باز شود.

*    گزينه Note Pages يا Outline View را انتخاب نماييد.

*   بعلاوه مي توانيد به دلخواه كادر Scale to Fit Page را انتخاب نماييد.

*  مي توانيد در قسمت Number of Copies از كادر محاوره اي، تعداد مورد نظر نسخه هاي چاپ را مشخص نماييد.

*   براي شروع چاپ Ok را كليك كنيد.

نمايش يك فايل ارائه

در برنامه PowerPoint سعي ما بر ايجاد اسلايد بوده تا به جاي چاپ آنرا به صورت نمايشي ارائه دهيم. يعني هر اسلايد، در فايل ارائه همراه با متن، نقاشي، تصوير، نمودار و يا هر چيز ديگر تمام صفحه نمايش را در بر خواهد گرفت و تمام آيتم هاي ديگر صفحه پنهان مي شوند.

پنهان سازي اسلايدها

*   اسلايد يا اسلايدهايي را كه مي خواهيد پنهان شوند را انتخاب نماييد.

*   از منوي Slide Show، گزينه Hide Slide را انتخاب نماييد.

*  يا اگر در نماي Slide Sorter هستيد، از نوار ابزار Slide Sorter روي آيكن Hide Slide كليك كنيد.

*   اسلايد در حين نمايش مخفي مي شود.

*  در حالت نماي Slide Sorter، آيكني در زير اسلايد پديدار مي شود كه شامل شماره اسلايد همراه با خطي است كه روي آن كشيده شده است و بدان معني است كه اسلايد مخفي شده است.

*   در هنگام نمايش اسلايدها، در صورت تمايل براي نمايش دادن يك اسلايد پنهان شده، روي اسلايد قبل از آن كليك راست كرده و از منوي ميانبر ظاهر شده گزينه Go و بعد Hidden Slide را انتخاب نماييد و يا كليد H را فشار دهيد.

پديدار كردن اسلايد مخفي در حين نمايش اسلايدها

*    در نمايش اسلايد بر روي اسلايدي كه قبل از اسلايد مورد نظر قرار دارد كليك راست كرده و سپس فرمان Go را انتخاب كنيد و بعد روي اسلايد مخفي كليك كنيد تا پديدار شود.

شروع نمايش اسلايد

*    فايل ارائه مورد نظر را باز كنيد.

*    روي آيكن Slide Show كليك كنيد و يا از منوي View گزينه Slide Show را انتخاب نماييد.

شروع نمايش اسلايد از يك اسلايد خاص

*    اسلايدي را كه مي خواهيد ارائه خود را با آن شروع كنيد، در حالت معمولي (Normal Mode) يا حالت نماي اسلايد (Slide View Mode) نمايش دهيد.

*    آيكن Slide Show را كليك نماييد تا ارائه شروع شود.

نمايش ميانبرهاي نمايش اسلايد

در هنگام اجراي نمايش اسلايد، كليد F1 را فشار دهيد تا فهرستي از ميانبرها نمايش داده شود.

 

براي رفتن به اسلايد بعدي يكي از روش هاي زير را انتخاب كنيد:

كليك چپ ماوس

حرف N

كليد Space Bar

كليد جهت دار راست

كليد جهت دار پايين

كليد Enter

كليد Page Down

كليك راست كردن و از منوي ميانبري كه باز مي شود، انتخاب گزينه Next

براي رفتن به اسلايد قبلي يكي از روش هاي زير را انتخاب كنيد:

كليد Backspace

كليد جهت دار چپ

كليد جهت دار بالا

كليد Page Up

كليك راست كردن و از منوي ميانبري كه باز مي شود، انتخاب گزينه Previous

بازگشت به اولين اسلايد

§   هر دو دكمه ماوس را براي 2 ثانيه نگه داريد.

تغيير رنگ صفحه نمايش به رنگ سياه

§   دكمه B را يك بار فشار دهيد رنگ صفحه سياه مي شود. اگر بيشتر از يكبار كليد B را فشار دهيد، پاك مي شود.

تغيير رنگ صفحه نمايش به رنگ سفيد

§   دكمه W را يكبار فشار دهيد. رنگ صفحه سفيد مي شود. اگر بيشتر از يكبار كليد W را فشار دهيد، پاك مي شود.

خروج از حالت نمايش اسلايد

§    براي خارج شدن از حالت نمايش، از كليدهاي Esc يا Ctrl+Break و يا “-” استفاده كنيد.

  منوي كليك راست» در نمايش اسلايد

§   كليك راست در هنگام نمايش اسلايد باعث ظاهر شدن يك منوي ميانبر مي شود و شما به كمك آن مي توانيد در فايل ارائه خود جابجا شويد.  

تهيه مطالب : امیر نقیلی - بهارک عباسی  

ict.tbzmed.ac.ir

خواندن 962 بار

لطفاً این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه

تماس با ما

  • قاسمپور 0060167933913
  • greatmemar@yahoo.com
  • فرم تماس با ما
  • آیدی یاهو: greatmemar آیدی اسکایپ: greatmemar8570