مدیر سایت

مدیر سایت

فونت های نرم افزار اتوکد که با پسوند فایل shx شناخته می شوند فونت های خاصی هستند که در صورت موجود نبودن در شاخه فونت نرم افزار، نوشته ها در فایل های dwg خوانا نمی باشد و در صورت save کردن در این حالت دیگر امکان صحیح خواندن آنها به وجود نمی آید.

در اینجا ما حدود 50 فونت پر استفاده فارسی اتوکد را برای شما به طور رایگان قرار داده ایم که تنها می بایست آنها را دانلود نمود و در پوشه Font شاخه Auto CAD بریزید.
 

نام فونت ها:
 

CHAPI -  Dgnlstyle -  ENGINEERING – FANCY -  FARS   - FARSI – FARSIC – FARSIN – husseinibig - i_shiraz - i_shirazbig – KETABI – MAJALE – MAJALLA – NASKH - NASKH3 - NASKH_C - NASKH-C – NASKHD - NASKHD2 – NASKHDF – NASKHE – NASKHEC – NASKHES – NASKHESH - NASKH-H – NASKHN – NASKHS - NASKH-S - NASKH-Y – nazanin – nazaninbig – SADE - SADE6 – shiraz - SHIRAZ~1 – shirazbig – STANDARD – TAHRIR - TAHRIR1 - TAHRIR2 – TAHRIRK - TAHRIR-K – TAHRIRS - TAHRIR-S – traffic – TRAFIC – WORKING – ZIBA – ZIBBA - ZIBBA_S - ZIBBA-S

دانلود محصول  :

 

دانلود فونت فارسی

چند تصویر از محصول :


Evermotion HD Models Cars Vol. 2

3DS | DXF | FBX | Fryrender | MAX | Maxwell | Mental Ray | OBJ | V-Ray | TEXTURES

که با فرمتهای بالا قابل استفاده است
 


 

[RS]

http://rapidshare.com/files/281982413/HDMCarvol2.part01.rar
http://rapidshare.com/files/281987989/HDMCarvol2.part02.rar
http://rapidshare.com/files/281991887/HDMCarvol2.part03.rar
http://rapidshare.com/files/281996839/HDMCarvol2.part04.rar
http://rapidshare.com/files/282000807/HDMCarvol2.part05.rar
http://rapidshare.com/files/282005127/HDMCarvol2.part06.rar
http://rapidshare.com/files/282009228/HDMCarvol2.part07.rar
http://rapidshare.com/files/282010434/HDMCarvol2.part08.rar

or

http://rapidshare.com/files/281934393/vol2.part001.rar
http://rapidshare.com/files/281934940/vol2.part002.rar
http://rapidshare.com/files/281935780/vol2.part003.rar
http://rapidshare.com/files/281937117/vol2.part004.rar
http://rapidshare.com/files/281937941/vol2.part005.rar
http://rapidshare.com/files/281938509/vol2.part006.rar
http://rapidshare.com/files/281939173/vol2.part007.rar
http://rapidshare.com/files/281939455/vol2.part008.rar
http://rapidshare.com/files/281939951/vol2.part009.rar
http://rapidshare.com/files/281940255/vol2.part010.rar
http://rapidshare.com/files/281940830/vol2.part011.rar
http://rapidshare.com/files/281941347/vol2.part012.rar
http://rapidshare.com/files/281941873/vol2.part013.rar
http://rapidshare.com/files/281942263/vol2.part014.rar
http://rapidshare.com/files/281942664/vol2.part015.rar
http://rapidshare.com/files/281943323/vol2.part016.rar
http://rapidshare.com/files/281943760/vol2.part017.rar
http://rapidshare.com/files/281944244/vol2.part018.rar
http://rapidshare.com/files/281944692/vol2.part019.rar
http://rapidshare.com/files/281945144/vol2.part020.rar
http://rapidshare.com/files/281945462/vol2.part021.rar
http://rapidshare.com/files/281946082/vol2.part022.rar
http://rapidshare.com/files/281946390/vol2.part023.rar
http://rapidshare.com/files/281946964/vol2.part024.rar
http://rapidshare.com/files/281947236/vol2.part025.rar
http://rapidshare.com/files/281947555/vol2.part026.rar
http://rapidshare.com/files/281948090/vol2.part027.rar
http://rapidshare.com/files/281948939/vol2.part028.rar
http://rapidshare.com/files/281949479/vol2.part029.rar
http://rapidshare.com/files/281950209/vol2.part030.rar
http://rapidshare.com/files/281950644/vol2.part031.rar
http://rapidshare.com/files/281951123/vol2.part032.rar
http://rapidshare.com/files/281951489/vol2.part033.rar
http://rapidshare.com/files/281952257/vol2.part034.rar
http://rapidshare.com/files/281952794/vol2.part035.rar
http://rapidshare.com/files/281953323/vol2.part036.rar
http://rapidshare.com/files/281953681/vol2.part037.rar
http://rapidshare.com/files/281954356/vol2.part038.rar
http://rapidshare.com/files/281954811/vol2.part039.rar
http://rapidshare.com/files/281955067/vol2.part040.rar
http://rapidshare.com/files/281955550/vol2.part041.rar
http://rapidshare.com/files/281956074/vol2.part042.rar
http://rapidshare.com/files/281956408/vol2.part043.rar
http://rapidshare.com/files/281956877/vol2.part044.rar
http://rapidshare.com/files/281957180/vol2.part045.rar
http://rapidshare.com/files/281957590/vol2.part046.rar
http://rapidshare.com/files/281958126/vol2.part047.rar
http://rapidshare.com/files/281958736/vol2.part048.rar
http://rapidshare.com/files/281959161/vol2.part049.rar
http://rapidshare.com/files/281959582/vol2.part050.rar
http://rapidshare.com/files/281959867/vol2.part051.rar
http://rapidshare.com/files/281960375/vol2.part052.rar
http://rapidshare.com/files/281960691/vol2.part053.rar
http://rapidshare.com/files/281960976/vol2.part054.rar
http://rapidshare.com/files/281961396/vol2.part055.rar
http://rapidshare.com/files/281961661/vol2.part056.rar
http://rapidshare.com/files/281962250/vol2.part057.rar
http://rapidshare.com/files/281962515/vol2.part058.rar
http://rapidshare.com/files/281962992/vol2.part059.rar
http://rapidshare.com/files/281963282/vol2.part060.rar
http://rapidshare.com/files/281963551/vol2.part061.rar
http://rapidshare.com/files/281964033/vol2.part062.rar
http://rapidshare.com/files/281964405/vol2.part063.rar
http://rapidshare.com/files/281964702/vol2.part064.rar
http://rapidshare.com/files/281965116/vol2.part065.rar
http://rapidshare.com/files/281965572/vol2.part066.rar
http://rapidshare.com/files/281966065/vol2.part067.rar
http://rapidshare.com/files/281966500/vol2.part068.rar
http://rapidshare.com/files/281966868/vol2.part069.rar
http://rapidshare.com/files/281967121/vol2.part070.rar
http://rapidshare.com/files/281967531/vol2.part071.rar
http://rapidshare.com/files/281967892/vol2.part072.rar
http://rapidshare.com/files/281968088/vol2.part073.rar
http://rapidshare.com/files/281968602/vol2.part074.rar
http://rapidshare.com/files/281969291/vol2.part075.rar
http://rapidshare.com/files/281969878/vol2.part076.rar
http://rapidshare.com/files/281970078/vol2.part077.rar
http://rapidshare.com/files/281970326/vol2.part078.rar
http://rapidshare.com/files/281970861/vol2.part079.rar
http://rapidshare.com/files/281971124/vol2.part080.rar
http://rapidshare.com/files/281971529/vol2.part081.rar
http://rapidshare.com/files/281972240/vol2.part082.rar
http://rapidshare.com/files/281972554/vol2.part083.rar
http://rapidshare.com/files/281972791/vol2.part084.rar
http://rapidshare.com/files/281973370/vol2.part085.rar
http://rapidshare.com/files/281973647/vol2.part086.rar
http://rapidshare.com/files/281974442/vol2.part087.rar
http://rapidshare.com/files/281975224/vol2.part088.rar
http://rapidshare.com/files/281975546/vol2.part089.rar
http://rapidshare.com/files/281975788/vol2.part090.rar
http://rapidshare.com/files/281976328/vol2.part091.rar
http://rapidshare.com/files/281976592/vol2.part092.rar
http://rapidshare.com/files/281976859/vol2.part093.rar
http://rapidshare.com/files/281977408/vol2.part094.rar
http://rapidshare.com/files/281977847/vol2.part095.rar
http://rapidshare.com/files/281978457/vol2.part096.rar

01 ژانویه

3d people

مدلهای سه بعدی آدم در حال ورزش : 3d people in Sport


3d people


http://rapidshare.com/files/262187617/AXYZ_-_MeSpS_0001__Sport_.rar

01 ژانویه

3D MAX Character

کاراکترهای سه بعدی برای تری در مکس

3D MAX Character

3D MAX Character

http://rapidshare.com/files/262185534/Comics_Vol_2.rar

مدلهای شماره 2 منتال ری

MentalRay Times Models Vol 02

mentalRay *.max - object prepared for mentalRay renderer and 3ds max 2009 or higher (with textures and shaders)
mentalRay *.xsi - object prepared for mentalRay renderer and Softimage xsi 6.0 or higher (with textures and shaders)Download:


http://rapidshare.com/files/282461545/MRay.Times.Models.Vol.02.part01.rar
http://rapidshare.com/files/282464871/MRay.Times.Models.Vol.02.part02.rar
http://rapidshare.com/files/282469424/MRay.Times.Models.Vol.02.part03.rar
 

compressed to 441MB | unpacked 1,58GB | over 500 Models | 3ds Max/Vray

- model angular elements and borders
-bezel stages
-ceiling sockets
-circular borders
-columns,pedestals
-cornices with a smooth profile
-cornices with ornament
-dome
-elements of design windows and doorways
-moldings
-niche
-panels and decorative elements
-pilasters
-Samples eaves (brackets)
-Samples ornament (decorations)
-shelves
-the frame of mirrors

~~~DOWNLOAD~~~
sharingmatrix.com:
http://www.sharingmatrix.com/file/323582/Plaster.part1.rar
http://www.sharingmatrix.com/file/324952/Plaster.part2.rar
uploading.com:
http://uploading.com/files/92d5fcf1/Plaster.part1.rar
http://uploading.com/files/f665e4cb/Plaster.part2.rar

rapidshare.com:
http://rapidshare.com/files/282683692/Plaster_Molding.part01.rar
http://rapidshare.com/files/282712412/Plaster_Molding.part02.rar
http://rapidshare.com/files/282719724/Plaster_Molding.part03.rar

compressed to 441MB | unpacked 1,58GB | over 500 Models | 3ds Max/Vray

- model angular elements and borders
-bezel stages
-ceiling sockets
-circular borders
-columns,pedestals
-cornices with a smooth profile
-cornices with ornament
-dome
-elements of design windows and doorways
-moldings
-niche
-panels and decorative elements
-pilasters
-Samples eaves (brackets)
-Samples ornament (decorations)
-shelves
-the frame of mirrors

~~~DOWNLOAD~~~
sharingmatrix.com:
http://www.sharingmatrix.com/file/323582/Plaster.part1.rar
http://www.sharingmatrix.com/file/324952/Plaster.part2.rar
uploading.com:
http://uploading.com/files/92d5fcf1/Plaster.part1.rar
http://uploading.com/files/f665e4cb/Plaster.part2.rar

rapidshare.com:
http://rapidshare.com/files/282683692/Plaster_Molding.part01.rar
http://rapidshare.com/files/282712412/Plaster_Molding.part02.rar
http://rapidshare.com/files/282719724/Plaster_Molding.part03.rar

صفحه2 از37

عضویت در خبرنامه

تماس با ما

  • قاسمپور 0060167933913
  • greatmemar@yahoo.com
  • فرم تماس با ما
  • آیدی یاهو: greatmemar آیدی اسکایپ: greatmemar8570