مدیر سایت

مدیر سایت

این فایل شامل پلان کامل یک مدرسه راهنمایی هیجده کلاسه میباشد.

فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم :  614 kb

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود مدرسه شماره 1

پسورد :
memarha.comراهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download School plane with DWG format

این فایل شامل پلان کامل یک پارکینگ طبقاتی 10 طبقه میباشد.

فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم :  741 kb

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود پارکینگ شماره 1

پسورد :
memarha.comراهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download Parking plane with DWG format

این فایل شامل پلان یک پارک تفریحی توریستی میباشد.

فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم :  1468 kb

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود پارک شماره 3

پسورد :
memarha.comراهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download Park plane with DWG format

این فایل شامل پلان کامل یک پارک تفریحی به همراه جزئیات اجرایی معماری آن میباشد.

فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم :  1565 kb

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود پارک شماره 2

پسورد :
memarha.comراهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download Park plane with DWG format

این فایل شامل پلان کامل یک پارک تفریحی میباشد.

فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم :  6941 kb

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود پلان پارک

پسورد :
memarha.comراهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download Park plane with DWG format

این فایل شامل پلان و جزئیات اجرایی به همراه نمای سه بعدی یک سر در ورودی مناسب جهت پارک و مکانهای آموزشی ، تفریحی میباشد.

فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم :  409 kb

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود سر در ورودی

پسورد :
memarha.comراهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download arrival 3ds and plane with DWG format

پلان بیمارستان :

این فایل شامل پلان یک پروژه دانشجویی بیمارستان  پنج طبقه همراه با سه طبقه زیر زمین با نماها و مقاطع و ... آن میباشد.

تعداد طبقات : پنج طبقه با سه طبقه زیر زمین
مساحت هر طبقه : 810 متر مربع
ضمائم : سه پلان زیرزمین ، پلان طبقه همکف ، پلان اول ، پلان طبقه دوم ، پلان طبقات ، پلان مبلمان طبقات ، پلان شیب بندی ، سه مقطع ، نمای جنوبی ، سایت پلان

فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم :  995 kb

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود پلان بیمارستان


پسورد :
memarha.com
راهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download Hospital plan with DWG format

نقشه های اتوکد دانشگاه

شامل:

-          پلانهای معماری بصورت کامل ،

-          پلانهای تاسیسات الکتریکی و برقی

-          پلانهای سازه

-          سایت پلان دانشگاه

-          فونتهای مورد نیاز برای دیدن متن موجود در این پلانها


فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند 
rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم : 7.33  MG

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود پلان دانشگاه

پسورد :
memarha.com
راهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download university plan with DWG format

پلان دانشگاه 1 :

نقشه های اتوکد ساختمانهای یک دانشگاه :

شامل:

-          پلانهای معماری دانشکده بصورت کامل ،

-          پلانهای تاسیسات الکتریکی و برقی دانشکده

-          پلانهای معماری ساختمان اداری دانشگاه

-          پلانهای معماری کتابخانه

-          پلانهای معماری خوابگاه

-          پلانهای سازه دانشکده

-          پلانهای سازه ساختمان اداری دانشگاه

-          پلانهای سازه خوابگاه دانشگاه


فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم :  2.81 MG

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود پلان دانشگاه

پسورد :
memarha.com
راهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download university plane with DWG format

این فایل شامل پلان یک ساختمان اداری تجاری  هشت طبقه همراه با چندین طبقه زیر زمین با نماها و ... آن میباشد.

تعداد طبقات : هشت طبقه
ضمائم : پلان زیرزمین ، پلان طبقه همکف ، پلان اول ، پلان طبقه دوم ، پلان طبقات ، مقطع ، نما

فایل آپلود شده بصورت فشرده و با پسوند rar. میباشد که بعد از غیر فشرده سازی آن ، پسوند فایل DWG میباشد که توسط برنامه اتوکد قابل مشاهده است.

حجم :  2.63 mg

برای دانلود پلان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود پلان  ساختمان اداری - تجاری هشت طبقه


پسورد :
memarha.com
راهنمایی :
جهت غیر فشرده سازی فایل از برنامه WinRAR استفاده نمایید.
برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید
لینک دانلود برنامه WinRAR

click here to Free Download Office and shop and business plane with DWG format

صفحه7 از37

عضویت در خبرنامه

تماس با ما

  • قاسمپور 0060167933913
  • greatmemar@yahoo.com
  • فرم تماس با ما
  • آیدی یاهو: greatmemar آیدی اسکایپ: greatmemar8570