بتن عبور دهندۀ نور 7

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

از مطالب بالا نتیجه گیری می شود که : شیشه می تواند به سه صورت در بتناستفاده شود:

درشت دانه ، ریز دانه ، پودر شیشه، درشت دانه و ریز دانه می توانند باعثواکنش ASR در بتن شوند ، اما پودر شیشه می تواند اثر ASR آنها را کاهش دهد. در بعدتجاری بسیار به صرفه است که پودر شیشه به جای سیمان مصرف شود تا اینکه شیشه بهعنوان سنگدانه در بتن مصرف شود. پودر شیشه یک ماده با ارزش است که از شیشههایی که برای بازیافت مناسب نیستند به دست می آید. کارهای آزمایشگاهیسه مورد از کاربردهای شیشه در بتن را در برنامه تحقیق ARRB مشخص کرده است،که اینها شامل : شیشه های درشت دانه ، شیشه های ریزدانه و پودر شیشه است. حدود ذرات برای هر شاخه درزیر ذکر شده است ، شیشه درشت دانه mm 12-4.75 CGA شیشه ریز دانه mm4.7-0.15 FGA پودرشیشه کوچکتر از. mm0.01 GLP ترکیب شیمیایی تولیدات یک تیپ ، شیشه مشابه هستند. شیشه های درشتدانه و ریز دانه جهت جایگزینی ، حدود اندازه های مشابه سنگدانه های طبیعی به کار میروند.

شیشه بنابر طبیعت ، اشباع از سیلیس و شکل بی ریخت ملکولی آن به حمله شیمیایی محیط قلیایی که در بتنهیدراته شده ایجاد می شود حساس است. این حمله شیمیایی می تواند تولید تغییر شکلهایوسیعی بر ژل AAR بتن داشته باشد که توسعه پیدا می کند و اگر پیشگیریهای مناسب درفرمولاسیون طرح اختلاط لحاظ نشود باعث ترک خوردن زودرس بتن می شود. طبیعت واکنششیشه در کاربرد آن ، در بتن بسیار اهمیت دارد. برای مثال بعضی از سنگدانه های طبیعیمی توانند وقتی که به مقدار کمی در بتن استفاده می شوند باعث انبساط بیش از اندازهبتن شوند و بعضی دیگر به صورت 100% در بتن استفاده می شوند. واکنش سنگدانه هابوسیله آزمایش تسریع شده استوانه ملات (AMBT) مشخص می شود (ASTM C1260). نتایجآزمایش AMBT نشان می دهد که : مخلوط با شیشه بیشتر در ملات انبساط بیشتری نیز داشتهاست. شرط برای این آزمایش این است که انبساط کمتر از درصد0.1در عمر 21 روزه ، نشان دهنده سنگدانه غیر فعال و بیش از 1% در عمر 10 روزهنشان دهنده سنگدانه فعال است. انبساط کمتر از 1% در 10 روز ولی بیش از 1% در 21روز نشان دهنده سنگدانه با واکنش آهسته است. بر اساس این شرطاستفاده از بیش از 30% شیشه در بتن ممکن نیست واثرات زیانباری را می تواند در پی داشته باشد. (مخصوصااگر قلیایی های بتن کمتر از kg3 Na2O در یک متر مکعب باشد). بتنهای با قلیایی بیشترممکن است انبساطهای بیشتری را بوجود بیاورند، حال نتیجه می شود که : اندازه هایشیشه زیر mm0.3 اختمال کمی برای انبساط خطرناک دارند ولی اندازه های بزرگتر از mm0.6 ممکن است باعث انبساطهای قابل ملاخظه ای شوند. بنابراین اندازه انبساط وابستهبه میزان شیشه موجود، اندازه ذرات و میزان قلیاییهای مخلوط است.این نتایج نشان میدهد که شیشه می تواند ژلAAR تولید کند و اگر اندازه ذرات به اندازه کافی کوچک شودمی تواند به عنوان یک ماده پوزولانی عمل کند.

خواندن 1990 بار

لطفاً این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه

تماس با ما

  • قاسمپور 0060167933913
  • greatmemar@yahoo.com
  • فرم تماس با ما
  • آیدی یاهو: greatmemar آیدی اسکایپ: greatmemar8570